President: Christina Kim, e-mail: president@bmvptsa.org

Treasurer: Kristine Rodriguez, e-mail: treasurer@bmvptsa.org
 
Vice President Lower School: Bradley Dillon, e-mail: vpcubs@bmvptsa.org 
 
Vice President Upper School
 
Vice President Volunteer Coordinator: Lara Batkilin, e-mail: volunteer@bmvptsa.org

Corresponding Secretary: Gina Ferro, e-mail: corresponding@bmvptsa.org
 
Recording Secretary: Natasha Gamboa, e-mail: recording@bmvptsa.org
  
Lower School Teacher Rep. : Elena Militzok
 
Upper School Teacher Rep. : Nicole Murillo